Dokumenty


Učební plány

UP OA log.pdf
(pdf, 310.2 kB)

Organizace školního roku 2018/2019

Formuláře

Důležité formuláře pro žáky i zaměstnance

Maturitní zkouška

prihlaska_MZ.pdf
(pdf, 60.8 kB)

Minimální preventivní program

MPP_18.pdf
(pdf, 335.8 kB)

Školní řád

Klasifikační řád

Výběrová řízení

VVZ automobil.pdf
(pdf, 1.5 MB)

Zápisy ze školské rady

zápis ŠR 2.PDF
(pdf, 119.6 kB)
9.10._18.pdf
(pdf, 349.9 kB)

Pracovní místa