Dokumenty


Učební plány

UP OA log.pdf
(pdf, 310.2 kB)
UP OA lot.pdf
(pdf, 158.7 kB)

Organizace školního roku 2018/2019

Formuláře

Důležité formuláře pro žáky i zaměstnance

Maturitní zkouška

mz_terminy_PO.pdf
(pdf, 170.2 kB)
mz_terminy_OA.pdf
(pdf, 170.8 kB)
prihlaska_MZ.pdf
(pdf, 60.8 kB)

Minimální preventivní program

MPP_18.pdf
(pdf, 335.8 kB)

Školní řád

ŠŘ_dodatek č.1.pdf
(pdf, 106.2 kB)

Klasifikační řád

Přijímací řízení

Organizace SOU.pdf
(pdf, 258.2 kB)
Strojní mechanik.docx
(doc, 118.6 kB)

Zápisy ze školské rady

zápis ŠR 2.PDF
(pdf, 119.6 kB)
9.10._18.pdf
(pdf, 349.9 kB)

Pracovní místa