Gymnázium, obchodní akademie

Linecká 368, 382 41 Kaplice

Telefon: 387 202 256
Mobil: 602 330 042
E-mail: info@geukaplice.cz

Školní jídelna: 770 158 133


Střední odborné učiliště

Pohorská 86, 382 41 Kaplice

Telefon: 380 312 852
E-mail: info@geukaplice.cz

IČO  750 500 81

DIČ  CZ 750 500 81O škole Velikost školy

Škola vznikla 1. ledna 2006 jako důsledek optimalizace sítě škol splynutím  Obchodní akademie a Gymnázia, Kaplice, Linecká 368,  Středního odborného učiliště, Kaplice, Pohorská 86 a Střediska praktického vyučování, Kaplice, Náměstí 41. Pracoviště školy jsou ve čtyřech budovách.

V současnosti lze na škole studovat gymnázium se čtyřletým  programem, čtyřletý obor obchodní akademie se zaměřením na logistiku a ekonomiku dopravy nebo na turismus a na SOU lze navštěvovat učební obory opravář zemědělských strojů, mechanik-opravář motorových vozidel, kuchař-číšník, operátor skladování, strojní mechanik a montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení.

Ředitelství školy sídlí na adrese Pohorská 86, 382 41 Kaplice.

Všechny studijní obory (gymnázium, obchodní akademie) jsou kmenově umístěny na odloučeném pracovišti v budově na Linecké ulici 368, v blízkosti centra města. Jedná se o spádovou školu v příhraniční oblasti. Velká část žáků do školy dojíždí, a to nejen z okolních obcí, ale i ze vzdálenějších míst.  Zastávka autobusu je umístěna v těsné blízkosti školy. Kapacita gymnázia a obchodní akademie je 240 žáků.

Vybavení školy

Budova školy na Linecké ulici patří městu Kaplice. Jedná se o starší vícepodlažní budovu s vlastní tělocvičnou, posilovnou a výdejnou stravy. Po stavebních úpravách a modernizaci budovy v roce 2008 disponuje naše škola novými multimediálními a počítačovými učebnami s prvky audiovizuální techniky, PC, výškově upravitelným nábytkem, manažerskou a interaktivní tabulí atd. Podobně byla moderně vybavena i jazyková učebna.

V přízemí školy  byly zřízeny nové šatny pro žáky. Každý žák má k dispozici jednu uzamykatelnou skříňku. Byla rekonstruována i školní jídelna. Dále byl vybudován bezbariérový přístup a výtah pro handicapované.

V budově je 22 učeben, z toho je 9 odborných (učebna jazyků, počítačová učebna, písárna, matematická učebna,  učebna chemie, učebna biologie, učebna fyziky, multimediální učebny a učebna výtvarné výchovy) a jedna studovna. Odborné učebny jsou vybaveny moderní didaktickou technikou – počítače, projektory,  DVD přehrávače, interaktivní tabule atd. V celé budově je wifi připojení k internetu. Žáci i učitelé mohou využívat kopírovací zařízení, které je umístěno na chodbě v 1. patře.

Ve škole je žákovská i učitelská knihovna, obě jsou průběžně doplňovány novými tituly. Jak žákům, tak učitelům je určena také knihovna anglické a německé četby, kde je k dispozici  přibližně 200 titulů cizojazyčné literatury.

Škola vlastní 16 lodí a 20 snowboardů.

Jednou ze součástí školy je domov mládeže v Pohorské ulici s kapacitou 70 žáků. Stravování pro ubytované je zajištěno.

Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu a restauraci.