Projekty


Účastníme se celé řady i mezinárodních projektů. Dále pravidelně pořádáme projektové dny na různá témata. 


Studenti čtou a píší noviny

Už několik let se pravidelně zapojujeme do jarního a podzimního projektu MF Dnes, který spočívá v tom, že se studenti prostřednictvím svých úvahových textů vyjadřují k aktuálním tématům, která vypisuje deník MF Dnes. Nejzdařilejší články jsou pak v tomto deníku uveřejňovány. Zároveň dostávají studenti po celou dobu projektu zdarma výtisky MF Dnes, které využívají i ve výuce. 

Projekt EDISON

Co je projekt EDISON?

   Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

   Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

    Projekt Edison je projektem společnosti AIESEC, což je mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím v organizaci. Díky tomu napomáhá rozvoji mladých lidí po celém světě.

(text převzat ze stránek společnosti AIESEC)

 Erasmus +

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

 (text převzat ze stránek vzdělávacího programu Erasmus+)

 

Tajný život města

Naše škola je zapojena do projektu Tajný život města. Jedním z úkolů našich 
studentů bude zmonitorovat běžné i vzácné druhy rostlin v okolí Kaplice. To 
vše pomocí tabletů a mobilní aplikace Pl@ntNet, na jejímž vzniku se tak 
budeme přímo podílet.

http://tajnyzivotmesta.cz/