Suplování G, SOŠESuplování:   Pondělí 17.6.2019

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OA1

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

 

OA4

End

End

End

End

End

End

End

   

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kopúnová Jana

....

-

-

..

..

-

..

   

Maršíková Marta

-

-

-

-

KNMI

..

..

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Cábová Martina

2.hod

odpadá

NEJ

OA1

 

Exkurze

Drdák Jiří

1.hod

odpadá

FYZ

OA1

 

Exkurze

Kněz Miroslav

1.hod

odpadá

ANJ

OA4

 

Ukončení výuky

 

2.hod

odpadá

ANJ

OA4

 

Ukončení výuky

 

3.hod

odpadá

ANJ

OA1

 

Exkurze

 

4.hod

výměna >>

ANJ

OA3

 

na 6.hod

 

5.hod

supl. (MAMA)

ANJ

OA3

(4)

 
 

6.hod

výměna <<

ANJ

OA3

(4)

z 4.hod

Lejsková Jitka

3.hod

odpadá

OBK

OA4

 

Ukončení výuky

 

4.hod

výměna <<

BAN

OA3

(PIS)

z 6.hod

 

5.hod

odpadá

UCE

OA4

 

Ukončení výuky

 

6.hod

výměna >>

BAN

OA3

 

na 4.hod

 

7.hod

odpadá

INT

OA1

 

Exkurze

 

8.hod

odpadá

INT

OA1

 

Exkurze

Změny v rozvrzích tříd:

OA3

4.hod

BAN

 

(PIS)

výměna <<

Lejsková Jitka

z 6.hod

 

5.hod

ANJ

 

(4)

supluje

Kněz Miroslav

(MAMA)

 

6.hod

ANJ

 

(4)

výměna <<

Kněz Miroslav

z 4.hod

 

7.hod

PRV

   

odpadá

 

(KOJA)

 

 

Suplování:   Úterý 18.6.2019

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OA1

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

     

OA4

End

End

End

End

End

       

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kopúnová Jana

....

-

-

-

..

..

-

   

Maršíková Marta

..

-

-

..

..

-

-

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Cábová Martina

3.hod

odpadá

NEJ

OA1

 

Exkurze

Drdák Jiří

1.hod

odpadá

FYZ

OA1

 

Exkurze

Kněz Miroslav

2.hod

odpadá

ANJ

OA4

 

Ukončení výuky

 

3.hod

odpadá

ANJ

OA4

 

Ukončení výuky

 

6.hod

odpadá

ANJ

OA1

 

Exkurze

Lejsková Jitka

2.hod

odpadá

EKO

OA1

 

Exkurze

Lovčí Zdeňka

4.hod

odpadá

NEJ

OA4

 

Ukončení výuky

Změny v rozvrzích tříd:

OA3

6.hod

CJL

   

odpadá

 

(KOJA)

 

 

Suplování:   Středa 19.6.2019

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OA1

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

   

OA4

End

End

End

End

End

End

     

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kopúnová Jana

..

..

..

-

..

..

-

   

Maršíková Marta

-

-

-

..

..

..

..

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Lejsková Jitka

2.hod

přesun <<

UCE

OA3

(4)

z 7.hod

 

3.hod

přesun <<

OBK

OA3

(PIS)

z 20.6. 6.hod

 

6.hod

odpadá

UCE

OA4

 

Ukončení výuky

 

7.hod

přesun >>

UCE

OA3

 

na 2.hod

Lovčí Zdeňka

3.hod

odpadá

NEJ

OA4

 

Ukončení výuky

 

4.hod

odpadá

NEJ

OA4

 

Ukončení výuky

Matrasová Jana

1.hod

odpadá

CJL

OA4

 

Ukončení výuky

 

2.hod

odpadá

CJL

OA4

 

Ukončení výuky

Změny v rozvrzích tříd:

OA3

2.hod

UCE

 

(4)

přesun <<

Lejsková Jitka

z 7.hod

 

3.hod

OBK

 

(PIS)

přesun <<

Lejsková Jitka

z 20.6. (Čt) 6.hod

 

6.hod

MAT

   

odpadá

 

(MAMA)

 

7.hod

UCE

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

 

Suplování:   Čtvrtek 20.6.2019

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OA1

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

     

OA4

End

End

End

End

End

End

End

   

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kopúnová Jana

..

-

-

..

..

-

-

   

Maršíková Marta

..

CABM

..

..

-

-

-

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Cábová Martina

2.hod

supl. (MAMA)

NEJ

OA3

(TEL)

 

Čandová Jana

5.hod

odpadá

CHE

OA1

 

Exkurze

 

6.hod

odpadá

CHE

OA1

 

Exkurze

Lejsková Jitka

1.hod

přesun <<

UCE

OA3

(4)

z 7.hod

 

2.hod

odpadá

EKC

OA4

 

Ukončení výuky

 

3.hod

odpadá

EKC

OA4

 

Ukončení výuky

 

5.hod

přesun <<

OBK

OA3

(PIS)

z 21.6. 6.hod

 

6.hod

přesun >>

OBK

OA3

 

na 19.6. 3.hod

 

7.hod

přesun >>

UCE

OA3

 

na 1.hod

Lovčí Zdeňka

1.hod

odpadá

NEJ

OA4

 

Ukončení výuky

Šolc Ladislav

6.hod

odpadá

TEV

OA4

 

Ukončení výuky

 

7.hod

odpadá

TEV

OA4

 

Ukončení výuky

Změny v rozvrzích tříd:

OA3

1.hod

UCE

 

(4)

přesun <<

Lejsková Jitka

z 7.hod

 

2.hod

NEJ

 

(TEL)

supluje

Cábová Martina

(MAMA)

 

5.hod

OBK

 

(PIS)

přesun <<

Lejsková Jitka

z 21.6. (Pá) 6.hod

 

6.hod

OBK

   

přesun >>

 

na 19.6. (St) 3.hod

 

7.hod

UCE

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

 

Suplování:   Pátek 21.6.2019

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OA1

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

     

OA3

Ex

Ex

Ex

Ex

         

OA4

End

End

End

End

End

End

End

   

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kopúnová Jana

....

..

..

-

-

-

-

   

Maršíková Marta

-

-

-

-

..

..

-

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Lejsková Jitka

1.hod

odpadá

EKO

OA3

 

Exkurze

 

4.hod

odpadá

EKO

OA1

 

Exkurze

 

5.hod

odpadá

EKO

OA1

 

Exkurze

 

6.hod

přesun >>

OBK

OA3

 

na 20.6. 5.hod

Machová Martina

1.hod

odpadá

EKO

OA4

 

Ukončení výuky

 

2.hod

odpadá

EKO

OA4

 

Ukončení výuky

 

3.hod

odpadá

EKO

OA4

 

Ukončení výuky

Matrasová Jana

4.hod

odpadá

CJL

OA4

 

Ukončení výuky

 

5.hod

odpadá

CJL

OA4

 

Ukončení výuky

Šedivá Jana

1.hod

odpadá

DOP

OA1

 

Exkurze

 

2.hod

odpadá

DOP

OA1

 

Exkurze

 

3.hod

odpadá

DOL

OA3

 

Exkurze

 

4.hod

odpadá

DOL

OA3

 

Exkurze

 

6.hod

odpadá

DOL

OA4

 

Ukončení výuky

 

7.hod

odpadá

DOL

OA4

 

Ukončení výuky

Změny v rozvrzích tříd:

OA3

5.hod

MAT

   

odpadá

 

(MAMA)

 

6.hod

OBK

   

přesun >>

 

na 20.6. (Čt) 5.hod

 

 

Suplování:   Pondělí 24.6.2019

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OA3

Kurz

Kurz

Kurz

Kurz

Kurz

Kurz

Kurz

   

OA4

End

End

End

End

End

End

End

   

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kněz Miroslav

         

MAMA

     

Kopúnová Jana

....

-

-

KNMI

MAMA

-

..

   

Lejsková Jitka

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Cábová Martina

3.hod

odpadá

NEJ

OA3

 

Kurz ŠVP

Kněz Miroslav

1.hod

odpadá

ANJ

OA4

 

Ukončení výuky

 

2.hod

odpadá

ANJ

OA4

 

Ukončení výuky

 

4.hod

supl. (KOJA)

ANJ

OA1

(3)

 

Maršíková Marta

5.hod

supl. (KOJA)

TEV

OA1

(TEL)

 
 

6.hod

supl. (KNMI)

TEV

OA1

(TEL)

 
 

7.hod

odpadá

MAT

OA4

 

Ukončení výuky

Změny v rozvrzích tříd:

OA1

4.hod

ANJ

 

(3)

supluje

Kněz Miroslav

(KOJA)

 

5.hod

TEV

 

(TEL)

supluje

Maršíková Marta

(KOJA)

 

6.hod

TEV

 

(TEL)

supluje

Maršíková Marta

(KNMI)

 

7.hod

INT

   

odpadá

 

(LEJI)

 

8.hod

INT

   

odpadá

 

(LEJI)

 

 

Suplování:   Úterý 25.6.2019

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OA3

Kurz

Kurz

Kurz

Kurz

Kurz

Kurz

     

OA4

End

End

End

End

End

       

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kopúnová Jana

....

-

-

-

..

..

-

   

Lejsková Jitka

..

KNMI

..

-

-

-

-

-

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Cábová Martina

2.hod

odpadá

NEJ

OA3

 

Kurz ŠVP

Kněz Miroslav

2.hod

supl. (LEJI)

ANJ

OA1

(3)

 
 

3.hod

odpadá

ANJ

OA4

 

Ukončení výuky

 

4.hod

odpadá

ANJ

OA3

 

Kurz ŠVP

 

5.hod

odpadá

ANJ

OA3

 

Kurz ŠVP

Lovčí Zdeňka

4.hod

odpadá

NEJ

OA4

 

Ukončení výuky

Maršíková Marta

1.hod

odpadá

MAT

OA4

 

Ukončení výuky

Změny v rozvrzích tříd:

OA1

2.hod

ANJ

 

(3)

supluje

Kněz Miroslav

(LEJI)

 

 

Suplování:   Středa 26.6.2019

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OA3

Kurz

Kurz

Kurz

Kurz

Kurz

Kurz

Kurz

   

OA4

End

End

End

End

End

End

     

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kopúnová Jana

..

..

..

-

MAMA

..

-

   

Lejsková Jitka

..

MAMA

MAMA

..

..

..

..

-

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Lovčí Zdeňka

3.hod

odpadá

NEJ

OA4

 

Ukončení výuky

 

4.hod

odpadá

NEJ

OA4

 

Ukončení výuky

Maršíková Marta

1.hod

přesun <<

ZEM

OA1

(3)

z 7.hod

 

2.hod

supl. (LEJI)

TEV

OA1

(PIS)

 
 

3.hod

supl. (LEJI)

TEV

OA1

(PIS)

 
 

5.hod

supl. (KOJA)

MAT

OA1

(3)

 
 

6.hod

odpadá

MAT

OA3

 

Kurz ŠVP

 

7.hod

přesun >>

ZEM

OA1

 

na 1.hod

Matrasová Jana

1.hod

odpadá

CJL

OA4

 

Ukončení výuky

 

2.hod

odpadá

CJL

OA4

 

Ukončení výuky

Změny v rozvrzích tříd:

OA1

1.hod

ZEM

 

(3)

přesun <<

Maršíková Marta

z 7.hod

 

2.hod

TEV

 

(PIS)

supluje

Maršíková Marta

(LEJI)

 

3.hod

TEV

 

(PIS)

supluje

Maršíková Marta

(LEJI)

 

5.hod

MAT

 

(3)

supluje

Maršíková Marta

(KOJA)

 

6.hod

ZSV

   

odpadá

 

(KOJA)

 

7.hod

ZEM

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři