31. 7. 2022

Informace pro ubytované žáky na DM

Pokud máte zájem o ubytování svého dítěte na domově mládeže, zašlete

prosím vyplněnou přihlášku s informovaným souhlasem do 23. srpna 2022 na adresu školy - SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86, 382 41 Kaplice nebo emailem info@geukaplice.cz.
Při nástupu na ubytování je nutné uhradit vratnou kauci 500,- Kč sloužící k úhradě škod způsobených ubytovaným žákem.
Žáci budou mít zajištěno stravování jak polodenní, tak i celodenní.

Ubytování: 1000,-Kč/měsíc

Ubytování a celodenní strava: 3 205,-Kč/měsíc

Poplatky za ubytování a stravu se platí měsíc předem, vždy k 20.  kalendářnímu dni v měsíci formou inkasního příkazu (ne trvalého příkazu!). Inkaso je třeba zřídit nejpozději během měsíce července, neboť první platba proběhne již v srpnu jako záloha na září.

Limit pro inkaso: ubytování + celodenní strava na DM 3 205,-Kč, splatnost 20. v každém měsíci.

Kontaktní údaje:

SOŠ  a SOU, Kaplice

Domov mládeže

Pohorská 86

382 41 Kaplice

č. účtu - 8936241/0100

specifikace: jméno a příjmení žáka nebo identifikační číslo dané školou.

další info o domově mládeže

 

×