Ing. Marta Caisová

Vyučovací předměty:

Odborné předměty zemědělské a ekonomické

Matematika

Jiné aktivity:

Spolupráce s kurátory

Spolupráce s OSPOD

Spolupráce s PMS ČR

 

×