doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

Vzdělání
1999 maturita, SPgŠ Prachatice, předškolní a mimoškolní pedagogika
2005 Mgr. TFJU v Českých Budějovicích, pedagogika volného času-vychovatelství
2007 PhDr. VŠZaSP v Bratislavě, sociální práce
2011 Ph.D. VŠZaSP v Bratislavě, sociální práce
2016 doc. VŠZaSP v Bratislavě, sociální práce
Vyučované předměty
Aplikovaná psychologie
Jiné aktivity
Sportovní a volnočasové aktivity na DM
Odborné stáže
2018 ERASMUS+ přednáškový pobyt na Univerzitě Komenského v Bratislavě
2019 ERASMUS+ přednáškový pobyt na Univerzitě Komenského v Bratislavě
Přednáškový blok VŠZaSP, Detašované pracoviště Praha
Aktivní účast na domácích i zahraničních vědeckých konferencích
Šéfredaktor a člen redakčních rad domácích a zahraničních odborných časopisů

×