28. 11. 2023

Bezpečáci u hasičů

Dne 28. 11. 2023 žáci třídy BS1 navštívili HZS JčK, ÚO Český Krumlov.

Žáci 1. ročníku oboru Bezpečnostní služby byli seznámeni se základními úkoly HZS, jako například poskytování profesionální ochrany proti požárům, dalším přírodním živlům či následkům dopravních nehod. Velká část přednášky byla zaměřena na ochranu obyvatelstva, kdy se žáci dozvěděli, jak se chovat, když zazní siréna, jak se provádí evakuace, co je evakuační zavazadlo, jaké mimořádné události mohou nastat a jak se v takové situaci chovat.

Žáci dostali také rady z oblasti poskytování první pomoci při různých úrazech. Především se jednalo o základní první pomoc pro laiky, první pomoc při popálení nebo opaření a také jim bylo sděleno, jak se zachovat při podezření na otravu CO.

V průběhu přednášky se žáci seznámili také s jednotlivými činnostmi HZS, jako například: potápěči, lezci, výjezdní skupina, zdravotník, vyšetřovatel, preventivní činnost apod.

Druhá část přednášky obsahovala ukázku vozového parku HZS s výkladem.

Byl to super workshop!

×