Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky Podzim 2023

Písemná práce všech oborů
5. 9. 2023
Praktická zkouška všech oborů
6. 9. 2023 – 8. 9. 2023
Ústní zkouška všech oborů
12. 9. 2023
×