Vzdělávání dospělých

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Kuchař-číšník

2023/2024

Naše škola je autorizovanou osobou!

Díky tomu je možné po složení zkoušek získat celostátně uznávané osvědčení o profesní kvalifikaci. Tento systém je platný na základě zákona č. 53/2012 Sb.

Pro úspěšné složení zkoušek je zapotřebí absolvovat přípravu ve stanoveném rozsahu. Příprava se skládá ze samostudia, praxe a konzultací. Termíny konzultací mohou být individuální nebo skupinové dle zájmu uchazečů.

VÍTE, ŽE

VÍTE, ŽE

 

… získáte-li osvědčení o několika profesních kvalifikacích, které dohromady odpovídají požadavkům na vyučení v některém oboru vzdělání, máte možnost se přihlásit k závěrečným zkouškám a získat výuční list, aniž byste předtím museli chodit do školy?

... získáte-li výuční list v oboru, který má v kódovém označení písmeno H, můžete být přijati do nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou?

PROFESNÍ KVALIFIKACE KUCHAŘ-ČÍŠNÍK INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

PROFESNÍ KVALIFIKACE KUCHAŘ-ČÍŠNÍK INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Termíny zkoušek odborné způsobilosti a termíny konzultací

65-004-H, Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů:

Konzultace: září 2024

Zkoušky: říjen 2024

Cena zkoušky bez konzultací: 6 000 Kč

Doporučený počet konzultací: 2

Cena konzultace: 1 800 Kč (3 hodiny)

65-002-H, Kuchař/kuchařka studené kuchyně:

 Konzultace: říjen 2024

Zkoušky: listopad 2024

Cena zkoušky bez konzultací: 6 000 Kč

Doporučený počet konzultací: 2

Cena konzultace: 1 800 Kč (3 hodiny) 

65-001-H, Kuchař/kuchařka teplých pokrmů:

Konzultace: listopad 2024

Zkoušky: prosinec 2024

Cena zkoušky bez konzultací: 6 000 Kč

Doporučený počet konzultací: 2

Cena konzultace: 1 800 Kč (3 hodiny)

65-008-H, Číšník/servírka: 

Konzultace: leden 2024

Zkoušky: únor 2024 

Cena zkoušky bez konzultací: 6 000 Kč

Doporučený počet konzultací: 2

Cena konzultace: 1 800 Kč (3 hodiny)

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KUCHAŘ – ČÍŠNÍK (65-51-H/01)

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KUCHAŘ – ČÍŠNÍK (65-51-H/01)

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Kuchař-číšník (65-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání těchto skupin profesních kvalifikací:

65-004-H, Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů

65-002-H, Kuchař/kuchařka studené kuchyně

65-001-H, Kuchař/kuchařka teplých pokrmů

65-008-H Číšník/servírka

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu Kuchař-číšník: písemná, praktická, ústní.

Cena 18 000 Kč.

Zadání samostatné odborné práce, formální úprava (dvě konzultace zdarma).

Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. Dále je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti. Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Termín závěrečných zkoušek: červen 2024

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KUCHAŘ (65-99-H/01)

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KUCHAŘ (65-99-H/01)

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání KUCHAŘ (65-99-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání těchto skupin profesních kvalifikací:

65-004-H, Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů

65-002-H, Kuchař/kuchařka studené kuchyně

65-001-H, Kuchař/kuchařka teplých pokrmů

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu Kuchař: písemná, praktická, ústní.

Cena 12 000 Kč.

Zadání samostatné odborné práce, formální úprava (dvě konzultace zdarma).

Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. Dále je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti. Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Termín závěrečných zkoušek: červen 2024

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ČÍŠNÍK, SERVÍRKA (65-99-H/02)

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ČÍŠNÍK, SERVÍRKA (65-99-H/02)

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání ČÍŠNÍK, SERVÍRKA (65-99-H/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání této skupiny profesních kvalifikací:

65-008-H Číšník/servírka

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu Kuchař: písemná, praktická, ústní.

Cena 12 000 Kč.

Zadání samostatné odborné práce, formální úprava (dvě konzultace zdarma). 

Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. Dále je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti. Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Termín závěrečných zkoušek: červen 2024

PŘIHLAŠOVÁNÍ A INFORMACE

PŘIHLAŠOVÁNÍ A INFORMACE

SOŠ a SOU Kaplice, Pohorská 86, Kaplice

SEKRETARIÁT ŠKOLY

ÚŘEDNÍ HODINY PO/ST/PÁ 7.30-10.00

T +420 380 312 852 | +420 770 158 130

E info@geukaplice.cz

 

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Strážný

2023/2024

Naše škola je autorizovanou osobou!


Díky tomu je možné po složení zkoušek získat celostátně uznávané osvědčení o profesní kvalifikaci. Tento systém je platný na základě zákona č. 53/2012 Sb.

Pro úspěšné složení zkoušek je zapotřebí absolvovat přípravu ve stanoveném rozsahu. Příprava se skládá ze samostudia, praxe a konzultací. Termíny konzultací mohou být individuální nebo skupinové dle zájmu uchazečů.

VÍTE, ŽE

VÍTE, ŽE

… získáte-li osvědčení o několika profesních kvalifikacích, které dohromady odpovídají požadavkům na vyučení v některém oboru vzdělání, máte možnost se přihlásit k závěrečným zkouškám a získat výuční list, aniž byste předtím museli chodit do školy?

... získáte-li výuční list v oboru, který má v kódovém označení písmeno H, můžete být přijati do nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou?

PROFESNÍ KVALIFIKACE STRÁŽNÝ - INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

PROFESNÍ KVALIFIKACE STRÁŽNÝ - INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

TERMÍNY ZKOUŠEK A KONZULTACÍ

TERMÍNY ZKOUŠEK A KONZULTACÍ

konzultace/ přípravný kurz - únor 2024 

zkouška březen 2024

 

konzultace/ přípravný kurz -  květen 2024

zkouška červen 2024

×