Pedagogové

Učitelé

Mgr. Tomáš Beránek

Mgr. Martina Cábová

Bc. Aleš Císař, DiS., BBS

Mgr. Hana Císařová

Bc. Nikola Doležalová

Mgr. Jiří Drdák

PhDr. Mgr. Sofie Faktorová

Ing. Jitka Jelečková

Mgr. Michaela Jurík

Mgr. Radka Kahovcová

Učitelé odborného výcviku

Jiří Čurda

František Grill

Jana Hosenseidlová

Jan Laštovička

Libor Miška

Josef Peraus

Miloslav Šauer

Asistenti pedagoga

Hana Dibalová

Ludmila Kulhavá

Olga Šulková

Vychovatelé

Bc. Alexandra Bauernöplová

Bc. Kristina Štefániková

×