Pedagogové

Učitelé odborného výcviku

František Grill

Jana Hosenseidlová

Jan Laštovička

Libor Miška

Josef Peraus

Asistenti pedagoga

Hana Dibalová

Mgr. Petra Havlíčková

Olga Šulková

×