Maturitní zkoušky

Maturity JARO 2023

Písemná práce z českého jazyka
4. 4. 2023
Písemná práce z anglického jazyka
4. 4. 2023
Praktická zkouška - Obchodní akademie
20. 4. 2023
Praktická zkouška BS2
27. 4. 2023
Didaktický test z matematiky
2. 5. 2023 v 8:00
Didaktický test z anglického jazyka
2. 5. 2023 v 13:30
Didaktický test z českého jazyka
3. 5. 2023 v 8:00
Ústní zkouška - OA4
16. 5. 2023 – 19. 5. 2023
Ústní zkouška - BS2
22. 5. 2023 – 23. 5. 2023

Informace o maturitách

Pro maturanty

Pro maturanty

Milí maturanti,

sledujte pravidelně webovou stránku www.maturita.cermat.cz, na které najdete nejen potřebné informace ke konání maturitní zkoušky, ale i zadání a řešení didaktických testů z jazyků a matematiky.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

 

Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky).

Žáci budou mít na vypracování DT z českého jazyka 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující je čas stanoven na 150 minut.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky

Obdobně jako ve společné části je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 2 nebo 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek.

Maturitní kalendář a důležité termíny - JARO 2023

Maturitní kalendář a důležité termíny - JARO 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2023 ............... v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2023.

Termíny OA4

 • Písemná práce z ČJL, CJ - .......... - 110 minut/60 minut
 • Praktická zkouška (UCE, OBK) - ........... - 300 minut
 • Didaktický test z ČJL - ...........- začátek 8.00, 85 minut
 • Didaktický test z ANJ - ............ - začátek 13.00,40 +70 minut
 • Didaktický test z MAT - ............. - začátek 8.00, 135 minut
 • Ústní zkouška - ............

Termíny BS2

 • Písemná práce z ČJL, CJ - ........ - 110 minut/60 minut
 • Praktická zkouška (SEO+TEV) - ...............- 14.00 – 16.00
 • Didaktický test z ČJL - ........... - začátek 8.00, 85 minut
 • Didaktický test z ČJL - ........... - začátek 8.00, 85 minut
 • Didaktický test z ANJ - ........... - začátek 13.00, 40 +70 minut
 • Didaktický test z MAT - ........... - začátek 8.00, 135 minut
 • Ústní zkouška - .............  
×