Projekty

Registrační číslo Název projektu Odkaz
Registrační číslo
Název projektu
Projekt IROP
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
Název projektu
Modernizace učeben a kabinetů, svářecí škola, konektivita na SOŠ a SOU, Kaplice
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246
Název projektu
Projekt IKAP III
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
Název projektu
Národní plán obnovy
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
Název projektu
Projekt Edison
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
Název projektu
Projekt Erasmus plus
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
Název projektu
Revitalizace GEU Kaplice
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
Název projektu
JA Firmy
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
Název projektu
Národní plán doučování
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
Název projektu
Edugrant
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ
Název projektu
Operační program Jana Amose Komenského
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
Název projektu
Obědy jihočeským dětem
Odkaz
Více informací
×