Revitalizace GEU Kaplice

logo projektu

Revitalizace GEU Kaplice – 5.1 a snížení energetické náročnosti

Revitalizace GEU Kaplice – 5.1 b – vzduchotechnika

byla spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.

Žádosti o dotace byly předloženy v rámci 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektů je snížení celkové energetické náročnosti budov střední školy a domova mládeže a zajištění vyšší kvality vnitřního ovzduší v učebnách.

V rámci realizace projektu byla provedena opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy školy a domova mládeže, která spočívala v zateplení obvodového a střešního pláště včetně výměny výplní otvorů. Součástí projektu byla také výměna původního zdroje vytápění.

Systém automaticky řízeného větrání zajistí přívod venkovního vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu z vnitřních prostor budov pro zajištění požadované kvality vnitřního ovzduší bez zvýšených nároků na vytápění. V teplém období roku systém přispěje i k odvodu tepelné zátěže.

Díky realizaci projektu došlo ke snížení celkové energetické náročnosti objektů a zlepšení kvality vnitřního prostředí. Projekt tak přispívá k trvale udržitelnému rozvoji, snižuje finanční náročnost provozních nákladů a zvyšuje kvalitu prostředí pro výuku.

×