Kód 68-42-M/01

Bezpečnostně právní činnost

Chceš pracovat v bezpečnostních složkách či pomáhat při krizových situacích?
Kód oboru
68-42-M/01
Délka studia
4 roky, denní
Zaměření
univerzální
Ukončení
maturita
Školné
žádné

Nesnášíš jednotvárnost? Vzdělávej se i na střelnici nebo v tělocvičně!

Jsi akční typ, který se vidí spíše v zásahové jednotce než v knihovně?  Tušíš, že MP5 není hudební přehrávač? Pak jsi tady na správném místě. 

Naučíš se zde vše potřebné v oblasti kvalifikace trestných činů, získávání důkazů nebo prohledávání databází. Učit tě budou odborníci z praxe – bývalí či stávající příslušníci bezpečnostních složek a zkušení trenéři bojových umění. Namísto hodin v lavici strávíš výuku na střelnici, lezecké stěně či lekcích sebeobrany.

 

JAKÉ BUDEŠ MÍT UPLATNĚNÍ?

Získáš solidní právní a informatické vzdělání, ale bude to fuška. Naučíš se řešit krizové situace,  poskytovat první pomoc, základy bojových umění. Prostě vše k tomu, abys mohl pomáhat a chránit.

Osvojíš si i dva cizí jazyky stejně jako základy ekonomiky, managementu. Správný policista musí mít přehled o všech oblastech vzdělání.

Pracovní uplatnění najdeš  zejména  v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách integrovaného záchranného systému nebo můžeš pracovat jako příslušník Vězeňské služby ČR, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník.

Chceš na vysokou? 

Žádný problém, absolventi tohoto oboru mohou pokračovat  na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. 

Proč si zvolit tento obor?

ti nejlepší absolvují praxi u Policie ČR

naučíš se, jak ochránit sebe i druhé

získáš skvělou fyzickou kondici při hodinách sebeobrany a tělocviku

naučíš se orientovat v trestním právu

zátěžový kurz a kurz střelecké přípravy tě zocelí

získáš cenné zkušenosti od oborníků z praxe

Co dále potřebuješ vědět?

Školné

Školné

Protože jsme škola veřejná,  žáci neplatí žádné školné.

Informace a uplatnění

Informace a uplatnění

Vzdělávací program splňuje požadavky na odbornou teoretickou a praktickou přípravu policistů ve smyslu nařízení vlády č. 104/2005 Sb. Žáci se během studia seznámí s vybranými výzkumnými a statistickými metodami používanými u Policie ČR. Odborné vzdělání prohlubují také vybrané poznatky z přírodních a aplikovaných věd (management, krizové řízení atd.). Významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímž cílem je osvojení taktiky služebních postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat výkony a pracovat v týmu.

Žáci se v rámci svého teoretického studia a výkonem odborné praxe u spolupracujících subjektů naučí:

  • zvládat jednání s klientem (pachatel protiprávního jednání, poškozený, svědek, zúčastněná osoba),
  • rozpoznat a správně kvalifikovat protiprávní jednání (správní delikt, přestupek, trestný čin),
  •  udržovat si základní přehled v ostatních oborech práva soukromého a veřejného,
  • zahájit a vést správní a trestní řízení v rozsahu stanovených zákonných kompetencí,
  • provádět nezbytná šetření ve věci s cílem zajištění důkazních prostředků,
  • provádět místní šetření v terénu, kontrolní a dohledovou činnost,
  • pracovat s informačními a komunikačními technologiemi,
  • zvládat základní prvky pasivní a aktivní obrany ke zneškodnění útočníka.

Tyto znalosti a dovednosti získají žáci především v odborných předmětech Právo, Kriminalistika a kriminologie, Ochrana obyvatelstva, Bezpečnostní příprava, Sebeobrana a další. Ke zvýšení předpokladů k přijetí zájemců do bezpečnostních sborů ČR absolvují tito v rámci studia i základní psychologické vyšetření osobnosti, podobně jsou zájemci připravováni k získání zbrojního průkazu příslušné skupiny.

Předměty

Předměty

Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů tě čekají odborné předměty jako Právo, Aplikovaná psychologie, Sebeobrana, Bezpečnostní příprava aj.

Kompletní přehled předmětů najdeš v učebním plánu.

Délka a zakončení studia

Délka a zakončení studia

Tento obor budeš studovat 4 roky a zakončíš ho maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. Společná část maturitní zkoušky – didaktický test z Českého jazyka a literatury, Cizího jazyka nebo Matematiky, více na novamaturita.cz
  2. Profilová část maturitní zkoušky – ústní a písemná zkouška z Českého jazyka a literatury, popř. z Cizího jazyka, Praktická odborná zkouška, 2 volitelné odborné předměty dle nabídky předmětů, kterou určuje ředitelka školy, konaný formou ústní zkoušky.

Maturovat tedy budeš z 5 předmětů.

Mrkni, jak to u nás vypadá

Spolupracujeme
s těmi nejpovolanějšími

Máte na nás dotaz?

Zanechte nám kontakt a my se ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×