Areál a historie školy

V pátek 9. 6.2023 proběhly slavnostní ceremonie k oslavám 70 let existence středního školství v Kaplici. Poprvé byla udělena plaketa Ferdinanda Kindermanna významným pedagogům střední kaplické školy. Ocenění pedagogové byli: Mgr. Josef Bělík, Mgr. Jana Bělíková, Ing. Marie Doležalová, Mgr. Ivan Valdauf, Anděla Dvořáková, Karel Majer, Vlastislav Kadlec, Jiří Šedivý. Slavnostní odpoledne moderoval Roman Anděl, který na pódiu vyzpovídal nejen žáky a absolventy kaplické střední školy, ale i zástupce partnerských firem školy, Jihočeské hospodářské komory a města Kaplice. Do Kaplice zavítala i paní poslankyně Pivoňka Vaňková. O navození slavnostní atmosféry se postarali žáci ze Základní umělecké školy Kaplice.

Galerie

Oslavy pokračují v měsíci říjnu otevřením výstavy o historii a současnosti střední školy v Kaplici. Výstava bude během celého října přístupná ve výstavní síni kaplického kina.

Video k 70. výročí středního školství v Kaplici

 

Popis školy


Škola má vzhledem ke své struktuře celkem 4 pracoviště – budovu SOŠ, Linecká 368, budovu SOU, Pohorská 86, domov mládeže a restauraci Slovanský dům.

Všechny učební obory jsou koncentrovány v budovách SOU, Pohorská 86, kde probíhá jak teoretická výuka, tak i odborný výcvik. Odborný výcvik oboru Kuchař-číšník je realizován v restauraci Slovanský dům, Náměstí 41, patřící škole.

Všechny maturitní obory SOŠ (obchodní akademie, nástavbové obory) jsou kmenově umístěny na odloučeném pracovišti v budově na Linecké ulici 368, v blízkosti centra města.

Jedná se o spádovou školu v příhraniční oblasti. Velká část žáků do školy dojíždí, a to nejen z okolních obcí, ale i ze vzdálenějších míst. Zastávka autobusu je umístěna v těsné blízkosti školy.

Budova SOŠ, Linecká 368

Budova školy na Linecké ulici patří městu Kaplice. Jedná se o starší vícepodlažní budovu s vlastní tělocvičnou, posilovnou, horolozeckou stěnou a výdejnou stravy. Po stavebních úpravách a modernizaci budovy v roce 2008 disponuje naše škola  multimediálními a počítačovými učebnami s prvky audiovizuální techniky, PC, výškově upravitelným nábytkem, manažerskou a interaktivní tabulí, interaktivním panelem atd. Podobně byla moderně vybavena i jazyková učebna.

V přízemí školy byly zřízeny  šatny pro žáky. Každý žák má k dispozici jednu uzamykatelnou skříňku. Byla rekonstruována i školní jídelna. Dále byl vybudován bezbariérový přístup a výtah pro handicapované.

Vybavení SOŠ, Linecká 368

V budově SOŠ je 22 učeben, tj. kmenové třídy a odborné učebny – učebna jazyků, počítačové učebny, písárna, učebna fyziky, multimediální učebny, kanceláře studentských firem , jedna studovna a venkovní učebna. Odborné učebny jsou vybaveny moderní didaktickou technikou – počítače, interaktivní panely, dataprojektory, interaktivní tabule apod. Samozřejmostí je možnost využití Wi-fi po celé škole. Žáci i učitelé mohou využívat kopírovací zařízení, které je umístěno na chodbě v 1. patře.

Ve škole je žákovská i učitelská knihovna, obě jsou průběžně doplňovány novými tituly. Jak žákům, tak učitelům je určena také knihovna anglické a německé četby, ve které je k dispozici přibližně 200 titulů cizojazyčné literatury.

Budova SOU, Pohorská 86

Budova SOU v Pohorské ulici je taktéž vybavena multimediální technikou, v každé třídě je interaktivní tabule s PC a dataprojektorem. Teoretická výuka probíhá v odborných učebnách přizpůsobených potřebám daného předmětu – např. v učebně ČJL, učebně jazyků, učebně informatiky, ve studiu nápojové gastronomie či kuchařské gastronomie, učebně autoškoly apod. Spojovací chodbou lze projít do domova mládeže. Odborný výcvik je realizován ve školních dílnách nebo na smluvních pracovištích. Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu a restauraci.

Kaplické školství v proměnách věků

Zmínka o existenci individuální české školy v Kaplici
1. 4. 1620
Postavena nová škola nedaleko kostela
1. 4. 1862
byla měšťanská škola přemístěna do západní části městského pivovaru
1. 4. 1890
Měšťanská a jubilejní škola císaře Františka Josefa I.
3. 10. 1910 – 1. 4. 1918
otevření nové české školy v Kaplici
11. 9. 1938
Jedenáctiletá střední škola v Kaplici
1. 9. 1953
Gymnázium a střední ekonomická škola
1. 9. 1969
Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště
1. 9. 2006
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
1. 9. 2019

Současnost

Jak to u nás vypadá dnes - galerie

Kde nás najdete

×