Domov mládeže

O domově mládeže

 • Budova domova mládeže je propojena spojovací chodbou s budovou SOU, Pohorská 86. Nabízí ubytovaným dobrý standard bydlení. Školní jídelna – výdejna slouží k vydávání snídaní, obědů a večeří.
 • kapacita 70 míst
 • ubytování ve dvoulůžkových pokojích
 • celodenní stravování

Příjezdy

 • Příjezdy na DM jsou možné obvykle v neděli (den před výukou): od 17,00 hod.
 • Domov mládeže je uzavřen Po-Čt v době: 08,00 - 12,30 hod. (Pá od 08,00 hod.)

Vybavení 

 • relax místnost
 • kulečník a malý stolní fotbal
 • knihovna
 • posilovna a stolní tenis
 • místnost s boxovacím pytlem
 • fotbalové,  nohejbalové, volejbalové a tenisové hřiště
 • kuchyňka
 • studovna
 • wifi
 • možnost využití: vnitřní hala, lezecká stěna

Ubytování žáků

Pokud máte zájem o ubytování svého dítěte na domově mládeže,

zašlete vyplněnou přihlášku s informovaným souhlasem do 23. června 2024 na adresu školy nebo emailem info@geukaplice.cz, při nástupu na ubytování je nutné uhradit vratnou kauci 500,- Kč sloužící k úhradě škod způsobených ubytovaným žákem.
Pro žáky je možnost zajistit polodenní či celodenní stravování. 

Ubytování: 1200,-Kč/měsíc

Ubytování a celodenní strava: 3 405,-Kč/měsíc

Poplatky za ubytování a stravu se platí měsíc předem, vždy k 20. kalendářnímu dni v měsíci formou inkasního příkazu (ne trvalého příkazu!). Inkaso je třeba zřídit nejpozději během měsíce července, neboť první platba proběhne již v srpnu jako záloha na září.

Limit pro inkaso: ubytování + celodenní strava na DM 3 405,-Kč, splatnost 20. v každém měsíci.

č. účtu školy - 8936241/0100

specifikace: jméno a příjmení žáka nebo přidělené identifikační číslo školou.

 

Ubytování přes prázdniny

V letních měsících bude na DM probíhat rekonstrukce. Z tohoto důvodu není možné ubytování.

Kontaktní osoba

Pronájem pokojů

V letních měsících bude na DM probíhat rekonstrukce. Z tohoto důvodu nebude možné ubytování.

 

×