Služby školy

V případě zájmu nás kontaktujte

Přezkoušení svářečů

Kurzy autoškoly pro žáky

Zakázkové opravy motorových vozidel

Kontrola a plnění klimatizace ve vozidlech

Výměna, přezouvání a vyvažování pneumatik

Vyhotovení stejnopisů

Pronájem sálu/restaurace ve Slovanském domě

Cateringové služby

Ubytování na domově mládeže

×