Projekt IROP_21_27

Projekt „Modernizace učeben a kabinetů, svářecí škola, konektivita na SOŠ a SOU, Kaplice“

Spolufinancováno Evropskou unií

Předmětem projektu je rekonstrukce školní svářecí a pořízení moderního vybavení na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Kaplice, Pohorská 86, čímž dojde ke zkvalitnění materiální základny školy k poskytování odpovídajícího odborného vzdělávání.

Cílem projektu je formou komplexní rekonstrukce objektu svářecí školy vytvořit odpovídající zázemí pro odborné vzdělávání žáků. Pořízeno bude též moderní vybavení za účelem zvýšení kvality odborného výcviku a dovedností žáků, ale i jejich teoretických znalostí. Hlavním cílem je celková modernizace výuky a zázemí školy pro poskytování moderního a odborného vzdělávání, vč. zajištění bezbariérovosti budovaných prostor a podpora výuky v rámci polytechnického vzdělávání s podporou polytechnického vzdělávání.

Výsledkem projektu bude zajištění kvalitativně potřebných a vybavených prostor, které umožní žákům vzdělávat se v relevantních oblastech, zejména v praktické stránce výuky. Významně se zvýší materiální základna školy a zlepší se výstupní profil absolventů školy.

Důsledkem realizace projektu bude moderní zázemí a vybavení pro výuku odborných přemetů a zvýšení odborných dovedností žáků.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).

×