Projekt IKAP III

SOŠ a SOU Kaplice je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem 2 272 436,96 Kč a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Projekt IKAP III

  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246
  • Příjemce: Jihočeský kraj
  • Partner s finančním příspěvkem: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
  • Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023
  • Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III https://ikap.kraj-jihocesky.cz

Kroužky polytechnického zaměření

 

 

Blok kroužků – vhodné pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ

Kroužek aplikované mechatroniky – žáci proniknou do tajů robotiky, 3D tisku a modelování. Žáci budou moci využívat i vzdálené prostředí k online plnění úkolů. Proběhne ve školním roce 2021/2022.

Technický kroužek – žáci se naučí základní dovednosti práce s kovovým materiálem (měření, ohýbání, rýsování, vrtání, broušení apod.). Proběhne ve školním roce 2021/2022, 2022/2023.

PC je hračka – běžné ovládání PC se vytrácí z dovedností dnešních adolescentů. Cílem kroužku je pokusit se navrátit logické uvažování našim dětem a přimět je přemýšlet nad výhodami výpočetní techniky v běžném životě. Zaměříme se hlavně na nejčastěji využívané programy a naučíme se je ovládat tak, aby nám usnadnily a zpříjemnily život. Textové, tabulkové procesory a prezentační nástroje již nebudou strašákem, ale příjemnou hračkou. Dalším cílem je ukázat využívání těchto nástrojů v praxi. Lektoři mají bohaté zkušenosti nejen z praxe, ale i vzdělávací oblasti a umí tuto oblast propojit. Nedílnou součástí bude zpracování samostatných úkolů, které bude nutné následně prezentovat. Žáci při prezenční výuce budou plnit některá zadání přes on-line prostředí a budou moci některá zadání řešit doma mimo prostředí kroužku. Žáci se naučí a zdokonalí s prací v on-line prostředí. Proběhne ve školním roce 2022/2023.

Projektové dny

Pro žáky ZŠ budeme realizovat projektový den Řemeslo má zlaté dno, ve kterém si žáci vyzkouší ve školních dílnách a odborných učebnách různé dovednosti v rámci polytechnického vzdělávání (ruční zpracovávání kovů, elektroinstalace, dopravní výchova apod.).

 Exkurze

Nedílnou součástí těchto aktivit budou i exkurze do Škody Mladá Boleslav a do firmy Engel.

Žáci ZŠ se mohou na kroužky přihlásit odesláním vyplněné přihlášky na e-mail info@geukaplice.cz nebo přes výchovné poradce na své ZŠ.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.

×