Petra Gülsoy, DiS.

Vyučované předměty: 

anglický jazyk, český jazyk a literatura

realizace charitativních akcí

vedoucí předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů

×