17. 5. 2023

Operátoři soutěžili

V úterý 16. 5. 2023 se v odborné školní učebně konala soutěž odborných dovedností žáků prvního ročníku oboru Operátor skladování. Žáci během dopoledního bloku výuky absolvovali 5 odborných úkolů, které se týkaly zejména činností administrativního charakteru.

Bodově byly ohodnoceny následující činnosti:

·      vyplnění dodacího listu a dopočítání položek dle zadání,

·      tvorba tabulky v MS Word dle normy ČSN 01 6910,

·      práce v programu Ekonom – vyhotovení příjemky, výdejky, faktury,

·      vyplnění výdajového pokladního dokladu a příjmového pokladního dokladu dle zadání,

·      opis textu desetiprstovou hmatovou metodou na rychlost a přesnost.

Žáci si v rámci soutěže poměřili znalosti a dovednosti, které se v průběhu celého školního roku naučili.

Nejvyšší počet bodů získala žákyně Terezie Brůhová, která se tak umístila na prvním místě. Na druhém místě byl žák Jiří Nachtmann a na třetím žákyně Daniela Hopfingerová.

Blahopřejeme!

×