7. 10. 2023

Adaptační kurz třídy 1.MZ, 1.KO

Tento školní rok připravili učitelé SOU  pro žáčky nováčky speciální adaptační den, který probíhal ve škole. Pomocí různých aktivit se seznámili s prostory školy, poznávali se navzájem a učili se pracovat v týmu.

×