22. 11. 2023

Vyjádření ke stávce 27.11.2023

Vážení,

dovolujeme si Vám oznámit, že naše škola podporuje připravovanou stávkou vyhlášenou Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na 27.11.2023. Podporu vyjádříme informační formou na oficiálních webových stránkách školy https://www.geukaplice.cz a školních sociálních sítích. V praxi to znamená, že výuka bude standardně probíhat dle rozvrhu a plánu.

Cíle stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů na školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání (nemožnost dělení tříd na výuku jazyků, informatiky, odborných předmětů; omezovat nákup moderních učebních pomůcek a vybavení školy).


Zachovat počet nepedagogických pracovníků, kteří jsou důležití pro harmonický chod školy, a zajistit jim důstojnou finanční odměnu. Např. uklízečka si s plným pracovním úvazkem průměrně vydělá 18 700 Kč hrubého, průměrný plat kuchařek s plným úvazkem je 19 680 Kč hrubého.
 

Vedení školy SOŠ a SOU, Kaplice

×