24. 11. 2023

Workshop kriminalistické techniky

Ve třídě BS1 proběhl workshop s kriminalistickými techniky Policie ČR - nprap. Luďkem Štráchalem a nprap. Bc. Tomášem Valíčkem. Studenti se seznámili s náplní práce techniků jak po stránce teoretické, tak i praktické.  Vyzkoušeli si metody daktyloskopie na vlastní kůži a to odebírání otisků a snímání stop z různých předmětů.

×