17. 12. 2023

Školní projekt operátorů

Žáci 1. OS vyzkoušeli, jaké to je být majiteli prosperující firmy, která si chce rozšířit své skladové prostory. Nejprve se žáci rozdělili do pěti skupin tak, že si náhodně vylosovali symbol. Žáci se stejným symbolem utvořili jeden tým. Zvolený vedoucí týmu si následně vylosoval, na jakou oblast se bude jejich podnikání zaměřovat a jakou peněžní částku budou moci využít. Úkolem každého týmu byla realizace skladového objektu. Žáci si museli rozvrhnout uspořádání skladu, vybavení skladu a systém skladování. Museli promyslet dodavatele, dopravce a jestli budou mít u skladu i výrobnu nebo se spíše zaměří jen na skladování zboží. Měli za úkol promyslet pracovní pozice, které budou ve skladu potřebovat a zároveň vyjít s rozpočtem. Součástí projektu bylo vytvořit objednávku na pořízené zboží a přiložit vypracované faktury od dodavatelů. Posledním úkolem bylo vytvořit letáček na firmu nebo jejich produkt.

Žáci ve skupině měli dva dny na to, aby promysleli a vypracovali všechna zadání projektu. Procvičili si práci v MS PowerPoint nebo v Canvě, vyplnili doklady do předtisku a zlepšili se v grafice. Zároveň měli možnost vyzkoušet si pracovat v týmu a vzájemné spolupráci.

Cílem projektu bylo vyzkoušet si teoretické znalosti v praxi a zopakovat probrané učivo od začátku školního roku. Žákům se do projektu promítlo učivo jak z odborného výcviku, logistiky, administrativy nebo informatiky.

×