2. 2. 2024

Den prevence na SOŠ

Poslední den pololetí se nesl v jiném duchu než vyučovacím.  Učitelé ve spolupráci s Policií ČR, ZHS Český Krumlov a záchranářkou Českého červeného kříže přichystali pro žáky spoustu zážitků, které jistě v životě zúročí.

Žáci mohli navštívit 3 stanoviště ze 6 nabízených, která se vždy týkala prevence.

Na stanovišti první pomoci si vyzkoušeli, jak poskytnout pomoc v případě zranění, bezvědomí, jak reagovat v případě zranění více lidí.

Na stanovišti s dopravními policisty se dozvěděli, jak předcházet dopravním nehodám, popř. jak se u nich chovat. Žáci si též mohli vyzkoušet dechovou zkoušku.

Nesedělo se jen v lavicích, ale s bojaři Policie ČR žáci okusili sebeobranu v praxi.

Velkým zážitkem se stalo setkání s psovodem a jeho psem Bukem, který nám dokázal, že najít skrytou drogu není žádný problém.

Na stanovišti HZS se žáci dozvěděli spoustu užitečných rad týkajících se ochrany obyvatelstva, mohli si i vyzkoušet ochranné obleky potřebné v různých nemilých situacích.

Zajímavým bylo též stanoviště tiskového oddělení Policie ČR, kde hlavním tématem byla trestní odpovědnost.

Velkou odměnou pro organizátory byla spokojenost žáků a jejich kladná hodnocení.

×