7. 4. 2024

Obchodka vaří, kuchaři se učí francouzsky

I tak by se mohl charakterizovat první setkání  studenti oboru kuchař-číšník se studenty obchodní akademie, kteří se  v rámci studia učí francouzský jazyk.

 Tohoto setkání se zúčastnili studenti oboru kuchař-číšník třídy 3.KČ a studenti obchodní akademie třídy OA3. Tato inovativní akce vznikla díky nápadu paní Mgr. Radky Kahovcové, učitelky francouzského jazyka, která se rozhodla propojit výuku jazyka s gastronomií a kulturou Francie.

Hlavním cílem setkání bylo nejen posílit znalosti studentů v oblasti francouzské gastronomie, ale také vytvořit prostředí pro přátelské setkání a vzájemnou interakci mezi studenty obou oborů. Akce nabídla širokou škálu aktivit, mezi něž patřilo flambování palačinek s korektní francouzskou výslovností, řešení různých kvízů spojených s francouzskou kuchyní a prezentace krátkých příspěvků na téma francouzské gastronomie, které připravili samotní studenti. Součástí akce bylo také procvičování základních francouzských slovíček s cílem zlepšit komunikaci a lépe porozumět tématu.

Přestože se jednalo o pilotní setkání, účast studentů a jejich nadšení bylo velmi povzbuzující. Akce přinesla nejen nové poznatky a dovednosti, ale také posílila spolupráci mezi studenty   a učiteli.

Děkujeme všem, kteří se na organizaci a realizaci tohoto setkání podíleli, a těšíme se na další podobné akce, které přispějí k obohacení vzdělávacího prostředí naší školy.

×