15. 4. 2024

Barmanský kurz

S potěšením sdělujeme, že studenti oboru Kuchař-číšník ve dnech 8. - 12. dubna 2024 absolvovali týdenní základní BARMANSKÝ KURZ, který vedl licenční rektor České barmanské asociace (CBA), pan Robert Weis. Tento kurz poskytl studentům vhled do světa barmanského umění a odbornosti. Kurz se konal ve studiu nápojové gastronomie školy.

Během kurzu se studenti seznámili se širokým spektrem témat, která zahrnovala základní dovednosti a techniky potřebné pro profesionální práci za barem. Mezi tato témata patřila správná manipulace s nápoji a nápojovými ingrediencemi, základy míchání a servírování drinků, techniky přípravy koktejlů a důležitost správného zacházení s alkoholem.

Během praktických cvičení měli studenti příležitost aplikovat své znalosti a dovednosti pod vedením zkušeného instruktora. Tyto praktické lekce byly doplněny teoretickými přednáškami, které poskytovaly hlubší porozumění historii barmanského umění, kvalitním alkoholickým nápojům a zásadám bezpečného provozu v baru.

Na závěr kurzu studenti úspěšně absolvovali zkoušku a získali certifikát České barmanské asociace, což je uznání jejich schopností a znalostí v oblasti barmanského řemesla.

Tento kurz představoval nejen vzdělávací zážitek, ale také důležitý milník v profesní kariéře studentů, poskytující jim solidní základy pro další rozvoj v oboru.

Blahopřejeme všem studentům, kteří kurz úspěšně absolvovali!

Hromá Ivana

Hromá Jana

Konopová Šárka

Lattnerová Kristýna

Lejčarová Zdenka

Mondeková Vanda

Mráčková Daniela

 

                                    

×