31. 7. 2022

Ohlédnutí za úspěšným podnikatelským rokem

Školní rok 2021/22 byl výjimečný z několika hledisek. Studentské společnosti byly úspěšné v několika soutěžích, 3. místo na veletrhu JA Expo 2022. 1. místo v soutěži TOP LOGO v Jihočeském kraji a 3. místo v národním kole. Poslední zmiňovaný úspěch nám otevřel dveře na ambasádu USA. Dále jsme se zapojili do projektu Podnikavá škola, který realizuje Jihočeská hospodářská komora, kde byl červen ve znamení workshopů a celokrajského kola soutěže jednotlivých týmů zapojených středních škol.

JA Award Ceremony 2022

Ve čtvrtek 23. června 2022 jsme se se zástupkyněmi studentské společnosti Cup of Joy, Terezou Feslovou a Linh Trinh, účastnily slavnostního předání ocenění v soutěži TOP Logo. Tato studentská společnost vyhrála krajské kolo a umístila se na krásném 3. místě v národním kole. Akce byla určena pro nejúspěšnější studentské firmy a jejich pedagogy z celé ČR a uskutečnila se ve výjimečných prostorech americké ambasády v Praze. Celou akci pořádala JA CZECH a zaštítil ji přímo Chargé d´affaires Michael J. Dodman.

Pro pedagogy a žáky to byla jedinečná příležitost setkat se i s významnými hosty, mezi které patřili zástupci společností Microsoft, Dermacol, Samsung, New Your University Prague, a další. Setkání bylo plné očekávání a emocí, ale i nových informací a možností navázání dalších kontaktů, které nás mohou v dalším roce posunout zase o kousek dál.

Podnikavá škola

Naše škola se zapojila do projektu Jihočeské hospodářské komory „Podnikavá škola“. Cílem projektu je podpora podnikavosti a kreativity u žáků středních škol. Zapojili jsme se tedy s našimi studentskými firmami. Jihočeská hospodářská komora připravila pro školy manuál, který můžeme při vyučování využívat a slouží jako vodítko pro podporu podnikavosti a kreativity u žáků. Aby se probudil v žácích i podnikavý duch, museli mezi sebou studentské firmy i soutěžit ve školním kole a následně postoupili výherci do krajského kola.

Školní kolo se uskutečnilo 31. 5. 2022, kde musely firmy předvést nejen svůj výrobek, ale prezentovat celou svou firmu zajímavým způsobem tak, jako by porotci byli potenciální investoři, kteří mají zájem do jejich firmy investovat. Rozdělili jsme studenty do 2 kategorií – 2. ročník a 3. ročník. Z druhého ročníku vyhrála společnost Plafi zabývající se výrobou výrobků z Fimo hmoty a ze třetím ročníku postoupila do krajského kola společnosti Waxly Candles, která vyrábí svíčky. A tak začala pro tyto 2 společnosti velká práce s přípravou na krajské kolo.

Hned 2. 6. 2022 byl pro ně připraven BusinessCamp pořádaný opět Jihočeskou hospodářskou komorou v Českých Budějovicích. Zde byly připraveny 3 praktické workshopy se zaměřením na tvorbu prezentace, prezentační a komunikační dovednosti a schopnosti efektivně využívat podnikatelské chyby. Workshopy byly vedeny přímo podnikateli, kteří rádi předávali své zkušenosti a tipy, které mohou využít v krajském kole. Celý den Camp byl pro naše mladé podnikatele velmi přínosný a poučný. Již cestou domů vymýšleli, jak upraví své prezentace, na co se zaměří, aby byli co možná nejvíce úspěšní. Firmy několikrát upravily své prezentace, vyzkoušely si prezentovat nejen před svými spolužáky ve třídě, ale i před ostatními třídami, aby ztratily ostych a nebáliy se prezentovat před větším publikem.

17. 6. 2022 přišel velký den – finále. Konkurence byla veliká. Celkem se jej účastnilo 11 týmů. V odborné porotě zasedli Jan Plojhar (Papírnictví Plojhar), Karel Šimek (AdventureApp), Tadeáš Kapic (Content Combat - marketingový specialista). Každý tým odprezentoval svou firmu v maximálním čase 5 minut a následovalo 3minutové „grilování“ odbornou porotou. Týmy musely prokázat komunikační dovednosti, skutečnou znalost svého podnikatelského záměru a skutečného podnikatelského ducha. Našim firmám se to podařilo skvěle. Firma Plafi se umístila na krásném 4. místě a firma Waxly Candles celé finále vyhrála. Výkony obou našich firem byly skvělé. Díky této soutěži získaly přehled o prezentačních a komunikačních dovednostech firem z jiných škol o jejich podnikatelských záměrech a mohou tak dál směřovat své podnikání do dalšího ročníku.

Celý projekt nám nyní dává možnost využívat titul PODNIKAVÁ ŠKOLA, na který jsme náležitě pyšní. Je nutné ale zdůraznit, že je to hlavně práce našich žáků, kteří s neuvěřitelným elánem do soutěže šli, nasbírali zkušenosti a vydali ze sebe to nejlepší, co mohli. Moc jim za to děkujeme.

×