24. 8. 2022

Dotační program Jihočeského kraje

Vážení rodiče, 

dne 28. 7. 2022 představilo vedení kraje nový Program na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií v období podzimu a zimy 2022–2023 formou tiskové konference viz https://www.kraj-jihocesky.cz/node/6223 (dále jen Program). Cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí (zájmové kroužky pořádané DDM, ZUŠ apod.). Náklady na tyto aktivity je možné při splnění stanovených podmínek nyní proplatit z rozpočtu kraje, a to do výše 4 000 Kč na jedno dítě v období 1. pololetí školního roku 2022/2023.

Podrobnější informace naleznete v příloze.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí ekonomického oddělení,  mobil 770158128.

Příloha1

Příloha 2

Zatím nebyly vloženy žádné dokumenty.
×