21. 11. 2022

Přednáška o kyberkriminalitě

Odbornou přednášku na prevenci rizikového chování připraví pro naše  žáky Městská policie Kaplice. Povede ji odborník z praxe, vedoucí strážník pan Bc. Martin Griga.

Přednáška proběhne 1. a 2. vyučovací hodinu v učebně č. 59 a zúčastní se jí třídy:1.KČ, 2.KČ, 2.MZ.

×