18. 11. 2022

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji

volný den pro žáky  - 18. listopadu 2022

ze závažných provozních důvodů. V tyto dny nebude pro žáky v provozu domov mládeže ani školní jídelna.

Důvodem je neefektivní dojíždění žáků ubytovaných na domově mládeže a úspora energií.

 

PhDr. Zdeňka Lovčí

ředitelka školy

 

×