14. 2. 2023

Bezpečáci v Praze

Dne 10. 2. 2023 třída BS2 absolvovala exkurzi, při které žáci navštívili muzeum Policie České republiky, které sídlí v areálu augustiniánského kláštera založeného roku 1350 českým králem Karlem IV.

Zde se žákům po celou dobu věnoval pracovník muzea, který žákům představil jednotlivé expozice.

Pracovník muzea žákům přiblížil historický vývoj bezpečnostních sborů a složek na našem území od Rakouska – Uherska až po současnost.

Začátek prezentace byl věnován expozici z let 1939-1945 a to činnosti našich bezpečnostních složek na území Protektorátu Čechy a Morava. Dále se žáci seznámili se vznikem SNB – Sborem národní bezpečnosti. Následně byli žáci seznámeni s činností pořádkové služby, jízdní policií, s prací pyrotechniků, ale i veterinární službou a výstrojí a výzbrojí policistů z URN – Útvaru rychlého nasazení.

V závěru pracovník muzea žákům sdělil informace k historii dopravní služby a kriminalistiky a to na základě výkladu nejzajímavějších případů naší kriminalistiky.

 

Následně žáci absolvovali prohlídku historického centra města Prahy, kdy žákům byly sděleny historické zajímavosti k různým památkám.

Žáci takto poznali například Národní muzeum, Karlův most, Staroměstskou radnici, Národní divadlo, Stavovské divadlo, Státní operu, Obecní dům a Pražskou bránu.

 

×