12. 3. 2023

Exkurze ve firmě Hauser

 

Exkurze byla připravena na míru  oboru Obchodní akademie. Byla zajímavá, svěží, poutavá. Během jednotlivých vstupů měli žáci možnost odpovídat na otázky a soutěžit o drobné dárky. Vždy byl prostor pro diskusi. Jednotliví odborníci se studentům plně věnovali.

Během úvodní prezentace jsme byli seznámeni s historií a současností společnosti. Dozvěděli jsme se podrobně informace o výrobkovém portfoliu a servisu, které Hauser zákazníkům nabízí. Výrobek, který Hauser poskytuje, musí plnit svou uživatelskou funkci a samozřejmě také marketingovou. Obě tyto stránky nám byly zajímavě představeny. Následovala exkurze výrobou.

Poté byli studenti  informování o  plánování výroby, ERP systémech, o tvorbě ročního plánu, plánování z pohledu materiálu, kapacitě strojů a počtu zaměstnanců. 
Dále jsme byli seznámeni s oddělením nákupu, jeho rozdělením ve společnosti Hauser, počtem dodavatelů, odkud jsou, s důležitostí zabezpečení plynulého zásobování materiálem.
Exkurze měla přínos pro žáky, kteří si mohli ověřit, že vyučovaná teorie kopíruje reálný chod výrobní firmy. Žáci získali přehled o konkrétních pracovních pozicích, které jsou ve výrobní společnosti a možnostech jejich případného uplatnění po škole. 

Všem zaměstnancům firmy Hauser, kteří pro nás program připravili, moc děkujeme.

×