20. 3. 2023

Projekt Strom poznání odstartován

„Ten, kdo sází stromy, sází budoucnost.“

V roce 2023 oslavuje kaplické střední školství již 70 let. Tradice středního školství v Kaplici pokračuje a přináší nové možnosti dalšího vzdělávání, otevírá mladým generacím dveře pro další poznání a případný mezikrok k vysokoškolskému studiu.

Stejně jako krajina a lidé, kteří zde žijí, se i tato střední škola vyznačuje svou odolností, houževnatostí a přizpůsobivostí. A proto se zrodila myšlenka oslavit výročí kaplického středního školství i vysazením tradičních ovocných odrůd do krajiny. Symbolika stromu poznání, starých ovocných odrůd a smysluplnosti vzdělávání je na místě. Vše potřebuje čas, aby z malého semínka vyrostl statný strom, který se lidem odvděčí za jejich dlouhodobou péči sladkým ovocem a příjemným stínem.

Strom potřebuje životodárnou půdu. Stejně tak střední škola potřebuje studenty z řad základních škol. Ty se stávají jakýmsi kořenovým systémem, z něhož strom vyrůstá. Cílem ovocného stromu je plodit a rozšiřovat svá semena, aby jeho druh nevymřel. Cílem školy a každého moudrého vedení města je, aby měla mladá generace možnost vzdělání a aby se po určité době vraceli mladí lidé zpět do svého rodného kraje a přinášeli sem novou inspiraci, možnosti a hlavně život v podobě svých potomků. Cyklus a podobnost stromu a vzdělávání se tak uzavírá.

 „Lid bez znalosti své historie, původu a kultury je jako strom bez kořenů.“ - Marcus Garvey

Základní školy, které se do projektu zapojily, dostanou od nás starou odrůdu ovocných stromů dle svého výběru a nyní v březnu je nejvyšší čas strom zasadit. Naše škola vysazovala jabloně Matčino v pátek 17. 3. 2023.

×