1. 7. 2023

1. ročník soutěže Student roku

V každém školním roce budeme vyhlašovat studenta/studentku roku v  maturitních  a nástavbových oborech.

Zúčastnit se mohou všichni naši studenti, kteří nemají v dané školním roce žádné neomluvené hodiny, celkový počet zameškaných hodin nesmí překročit 25 %, v obou pololetích nejsou hodnoceni stupněm nedostatečný/nehodnocen, nemají sníženou známku z chování a jsou hodnoceni z odborných předmětů stupněm výborný nebo chvalitebný.

Za každý obor vzdělání budou vybráni tři studenti s nejvyšším počtem dosažených bodů.

Ve školním roce 2022/2023 jsou nejúspěšnějšími studentkami

1.Belešová Alexa OA1
2.Beluská Adéla OA2
3.Šťastná Karolína OA1 


 Blahopřejeme a přejeme v dalším ročníku hodně studijních úspěchů!

×