12. 7. 2023

Výsledky voleb do školské rady

Na základě voleb, které proběhly 27. a 28. 6. 2023, se členy školské rady naší školy stávají:

Za zřizovatele

Václav Mikeš
Ing. Pavel Svoboda 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky

Leona Kozlíková
Petra Míková

Za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Jana Kopúnová
Mgr. Jiří Drdák

Školská rada v novém složení začne plnit svou činnost od 1. října 2023.

×