Ekonomické oddělení (úhrada poplatků za DM)

SOŠ a SOU Kaplice

Domov mládeže (úhrada poplatků)

Pohorská 86

382 41 Kaplice 

č. účtu  -  8936241/0100

×