22. 1. 2024

Podzim: sport, vycházky

PODZIM NA DM: Tematické vycházky: Kaplice - historie a současnost, Blanský vrch, Malšské údolí, Zámeček, návštěva zahradnictví, terénní radiometrické měření / Výšlap na Hradišťskou horu /Pravidelná návštěva tělocvičny: Vybíjená, ping-pong, horolezecká stěna

×