28. 4. 2022

Seminář s kriminalistickým technikem

Žáci oboru Bezpečnostní služby měli možnost seznámit se s činností kriminalistického technika, kterou žákům zprostředkoval nprap. J. Dytrich, který je kriminalistickým technikem územního odboru České Budějovice. Žáky nejprve seznámil s pracovní činností kriminalistického technika a s chodem celého oddělení krim. techniky. Následně žákům představil jednotlivé kriminalistické metody. Zaměřil se zejména na metody, které již žáci znají z teoretické výuky. Jednalo se například o daktyloskopii, kriminalistickou mechanoskopii, balistiku, biologii, odorologii a biologii. Následně bylo žákům ukázáno snímání daktyloskopických stop, kdy poté si oni sami tuto techniku navzájem vyzkoušeli. Praktická ukázka byla provedena také ze snímání odorologických (pachových) stop. Kriminalistický technik žákům následně popisoval zajištění různých druhů stop, jako například biologických (stop krve, potu apod.), stop trasologických (stop obuvi, stop dopravních prostředků). Velmi zajímavé bylo přiblížení práce kriminalistického technika na místě trestného činu, kdy se žáci dověděli, jakým způsobem je třeba k místu činu přistupovat a také jaké zásady na místě činu je nutné dodržet. Vzhledem k tomu, že žáci ví o nutnosti evidování veškerých procesních úkonů, bylo jim krim. technikem přiblíženo vedení kriminalistické dokumentace (písemný protokol, obrazová dokumentace, topografická a zvuková). Kriminalistický technik žákům přiblížil případy ze své praxe v souvislosti s vyhledávání, zajišťováním a zkoumáním stop.

×