28. 4. 2022

Prevence je důležitá

Dne 15. 12. 2021 třída OA1 absolvovala exkurzi, při které žáci navštívili organizaci KC Prevent v Českých Budějovicích. Zde se žákům věnovaly pracovnice organizace, které jim přiblížily poskytované služby. Hovořily například o výměnném programu pro uživatele drog, sekundárním výměnném programu, hygienickým servisu, kontaktní práci, psychologické pomoci a zdravotním ošetřením drobných poranění. Pracovnice žákům vysvětlily, že poradenství a individuální konzultace pro uživatele drog poskytují bez objednáním po celý týden a anonymně. Žákům bylo vysvětleno, že posláním KC Prevent je poskytnout bezpečné a přijímací prostředí populaci uživatelů drog a alkoholu při hledání vhodného řešení jejich aktuálních problémů, snažit se minimalizovat zdravotní a sociální rizika vyplývající z jejich životního stylu, motivovat je ke změně dosavadního způsobu života směrem k abstinenci a těmito prostředky zároveň chránit populaci drogami nezasaženou. Žáci si prohlídli veškeré prostory organizace. Dále žáci absolvovali prohlídku historického centra města České Budějovice, kdy jim byla předána ,,slepá mapa“ s vyznačenými cíli prohlídky, tedy sami museli jednotlivé cíle dohledat. V průběhu prohlídky byly žákům vždy sděleny historické zajímavosti dané památky. Takto žáci poznali například Rabenštejnskou věž, Piaristické náměstí, Solnici, kostel Obětování Panny Marie, Železnou pannu, budovu Krajského soudu, Jihočeského divadla, planetária, radnice, Náměstí Přemysla Otakara II., Samsonovu kašnu, kostel sv. Mikuláše a Černou věž.

×