Ing. Barbora Znoj Novotná

Vyučované předměty:

občanská nauka, ekonomika, základy zemědělské výroby

Koordinátorka školního parlamentu

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

×