Mgr. Jana Kopúnová

Zástupkyně ředitelky pro SOŠ

Vyučované předměty:

český jazyk a literatura, právo, základy společenských věd

 

Výchovná poradkyně

Koordinátorka Studentského senátu

Účast na projektech:

Spolupráce s organizací EUTIS (vlastní vzdělávání, zajištění účasti studentů na mezinárodních konferencích)

„Rozhoduj o Evropě“ (modelové zasedání institucí EU)

Olympiáda lidských práv

Parlamentní simulace pořádané CEVRO Institutem

Centrum občanského vzdělávání (spolupráce a tvorba výukových materiálů)

Zahraniční stáže:

Studijní pobyt v Bruselu

×