Mgr. Ilona Straková

Vedoucí učitelka odborného výcviku

Vyučované předměty:

odborný výcvik pro obor Kuchař-číšník

stolničení, komunikace ve službách, speciální technologie a obsluha

 

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Spolupráce se smluvními pracovišti pro obor Kuchař-číšník

Organizace gastronomických akcí, soutěží a výstav

Příprava a organizace závěrečných zkoušek oboru Kuchař-číšník

×