Ing. Petr Skřivánek

Vyučované předměty: 

strojnictví, technické kreslení

×