Mgr. Věra Sládková

Vyučované předměty:

anglický jazyk

 

Koordinátorka projektu Edison

Vzdělání:

1993 Certificate of Proficiency in English

1995 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity – aprobace: český jazyk – anglický jazyk

2002 – British Council – využití dramatu ve výuce anglického jazyka

2010 – kurz MŠMT – CLIL

Jiné aktivity:

lektorka kurzů pro učitele anglického jazyka

autorka testových úloh

hodnotitelka maturitních prací

spoluautorka Evropského jazykového portfolia pro studenty SŠ a dospělé

psaní odborných článků

účast na mezinárodních konferencích

Doktorské studium:

Specializace v pedagogice: Didaktika cizího jazyka: angličtina

Disertační práce:

Typické znaky interjazyka v písemných pracích českých studentů

– výzkum kolokací a jejich vliv na percepci a produkci textu v cizím jazyce

×